Chai Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 700.00
Women's Tea Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 1,170.00
Destress Tea Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 750.00
Tangy Matcha Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 1,200.00
Zesty Matcha Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 1,200.00
Matcha Overload Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 2,400.00
Healthy Green Tea Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 1,298.00
Minty Matcha Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 1,200.00
Spring Tea Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 1,170.00
Breakfast Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 575.00
Flavoured Matcha Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 1,800.00
Fruity Matcha Bundle - The Tea Shelf
Quick buy
₹ 1,200.00